Rostlinná výroba za rok 2018

V rostlinné výrobě družstvo pěstovalo obiloviny na 713 ha orné půdy s průměrným výnosem 6,28 t/ha. Jde především o pšenici ozimou, ječmen ozimý, ječmen jarní ve sladovnické kvalitě a v malé míře oves. Na 42 ha se družstvo zabývá množením osiv obilovin. Z tržních plodin se na 233 ha sklízela řepka ozimá s průměrným výnosem 3,97 t/ha. Kukuřice na siláž je setá na 156 ha a na 120 ha orné půdy jsou krmné pícniny. Velká část produkce obilovin je zpracována pro krmné účely ve vlastní míchárně krmiv. Družstvo se také zabývá pěstování brambor a to na ploše 91 ha. Z toho na 51 ha množením a prodejem sadeb konzumních a průmyslových odrůd brambor. Na 40 ha jsou brambory pěstovány pro průmyslové zpracování. Tyto brambory jsou kvalitně skladovány ve vlastní bramborárně, která je zčásti klimatizovaná. Zde se využívá i drobný prodej pro maloodběratele.

Roslinná výroba

© 2010 - 2020
Jindřich Pospíchal