Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka, chov skotu a prasat. V chovu skotu je průměrný stav 1 250 kusů, z toho je 450 dojných krav holštýnského plemene a 280 býků na výkrm. U krav bylo v roce 2018 dosaženo užitkovosti 10 786 litrů mléka na dojnici. Mléko družstvo prodává přes odbytové družstvo JIPO do jihlavské mlékárny Moravia Lacto. V roce 2018 byla postavena nová porodna prasnic pro cca 240 ks prasnic a 1000 ks selat v dochovu. Chov prasat zároveň prošel kompletní repopulací.

Živočišná výroba

© 2010 - 2020
Jindřich Pospíchal